Situationer ur verkligheten Etablera rätt betallösning
Situationer ur verkligheten Skapa ett bättre ledningsstöd
Situationer ur verkligheten Behov att expandera
Situationer ur verkligheten Olika syn på IT ur utvecklingsperspektiv
Situationer ur verkligheten Från kört fast till nytändning och innovation
Situationer ur verkligheten Säkra upp mot säkerhetsproblem
Situationer ur verkligheten Öka tillväxten och lönsamheten
Aktuellt

Nordea / Plusgirot stänger i fr o m juli 2014 tjänsten Inbetalningsservice (IS). Ekonomi- och ordersystem kan därför - oavsett leverantör - sluta fungera. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med lösningar för integration, konvertering m.m. Klicka här för mer information.

Våra tjänster


Affärsutveckling – en social angelägenhet
Affärsutveckling och IT är idag tätt sammanflätade. Nya krav från kunderna, nya generationer av användare/kunder i kombination med det senaste inom sociala media ger affärsutvecklingen helt andra möjligheter. Plötsligt är det interna externt och mottagaren blir både producent och konsument. Samtidigt.

På Invented in Sweden kombinerar vi erfarenhet, affärstänk och teknik med de senaste trenderna, och vi är särskilt fokuserade på utvecklingen inom sociala media.

Säkerhet
Ett väl fungerande säkerhetssystem, med fokus på riskminimering, är en väsentlig del av grunden och tryggheten för företags affärsutveckling. Vi har erfarenhet av utvärdering av IT-säkerhet och implementering av säkerhetssystem, och vana att hjälpa företag i synnerhet på lednings och koncernledningsnivå.

Webb- och mobillösningar
Våra erfarenheter inom detta område är att effektivt nyttja kundes egna styrkor för att hitta den mest innovativa, skräddarsydda och affärsmässiga lösningen. En skräddarsydd lösning kan stödjas av vår plattform. Plattformen ger även möjlighet till snabb time-to-market för nya tjänster. Vi har processer och stödsystem för alla stadier av utvecklingsarbete – från analys till drift och vidareutveckling av nya tjänster.

Processer, mervärde och management
En långsiktig lönsam tillväxt genom teknikstöd utgår från väl underbyggd förståelse och analys av kundens behov. En analys som tar fasta på att överbrygga gapet mellan affär och teknik och som bygger på konkreta IT-lösningar som stärker affären, skapar värdeökning och säkerställer investeringar. Ofta handlar processerna både om ledningsstöd och tekniklösningar i kombination.

Invented in Sweden
Våra tjänster
Kontakt