Situationer ur verkligheten Etablera rätt betallösning
Situationer ur verkligheten Skapa ett bättre ledningsstöd
Situationer ur verkligheten Behov att expandera
Situationer ur verkligheten Olika syn på IT ur utvecklingsperspektiv
Situationer ur verkligheten Från kört fast till nytändning och innovation
Situationer ur verkligheten Säkra upp mot säkerhetsproblem
Situationer ur verkligheten Öka tillväxten och lönsamheten
Om Invented in Sweden

Vi är ett IT-innovationsföretag som sedan starten 1994 utvecklar och driver säkra, avancerade och lättanvända systemlösningar, exempelvis affärssystem/verksamhetssystem, processtödsystem och mobila tjänster. Vi hjälper våra kunder att få ut mesta möjliga effekt av sina idéer, produkter och tjänster, exempelvis genom IT-stödd affärsutveckling eller ledningsstöd inom IT.

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du vill veta mer och vad vi kan göra för just dig, ditt företag eller din affärsidé! Kontaktuppgifter/kontaktformulär hittar du här.

Vi drivs av att utveckla våra kunders affär och lägger stor vikt vid affärsförståelse och affärsprocesser. Du har med stor sannolikhet redan använt någon av de webbaserade tjänster eller andra lösningar vi utvecklat på vår IT-plattform till våra kunder.

Våra kärnkompetensområden är driva innovation och att överbrygga gapet mellan affär och teknik samt att stödja och utveckla entreprenörskap hos våra kunder. Vi har teknikplattform, utvecklingsverktyg och processer. Vi är snabba på utveckling av nya webbaserade och mobila tjänster och vi har lång erfarenhet av att skapa lösningar som tillhandahåller affärskritiska funktioner. Vår teknik, stödsystem och processer möjliggör hantering av stora volymer av arbete som kan genomföras både effektivt och med stor precision när det gäller leveranstid, pris och exakthet.

Vi har i över 17 år arbetat med det som numera kallas för cloud-teknik eller "tjänster i molnet" där nyckelfärdiga lösningar, tjänster och arbetssätt stöds av vår plattform. Information och tjänster som behöver flexibilitet, personalisering och som har många användare passar plattformen utmärkt för.

Allt med fokus på att bygga affärsvärde för dig som kund och tillhandahålla långsiktiga, kostnadseffektiva lösningar som passar just dig och din verksamhet.

Invented in Sweden
Våra tjänster
Kontakt